TOMB RAIDER cz - Lara Croft | Fan zone vše co by jste rádi věděli o hře a jejích verzích
Úvod
Galerie
Charaktery
Komiks
Filmy
Novinky
Zajímavosti
Anketa
Odkazy
Global
Přihlášení|Registrace
 
Tomb Raider: Underworld (2009)
 

 
 
Velký vliv na organičnost má mít herní engine. V jedné z úrovní například Lara zkoumá ruiny v deštivém jižním Mexiku, přičemž v blátě zůstávají její stopy. To není nic neobvyklého, jenže šlépěje po chvíli smývá déšť. Pokud navíc Lara zaklekne, zamaže si své dobrodružné koleno, na němž hlína postupně zaschne a opadá. Veškeré objekty včetně mrtvých nepřátel, spadaných stromů a zničeného okolí mají navíc permanentně zůstat na mapě, nebudou fádně mizet jako ve většině dnešních her.
Tomb Raider: Underworld (2009)Tomb Raider: Underworld (2009)Tomb Raider: Underworld (2009)* Mottem Underworldu, odehrávajícího se po událostech Legend, "prostá žena versus divočina".
* Interaktivní herní svět na hrdinku poprvé dynamicky reaguje a pamatuje si její činy - bude zanechávat stopy v blátě, mrtví nepřátele po bojích se už nevypaří ani nezmizí trosky po destrukci něčeho (což pomůže při identifikaci, jestli jste už někde byli nebo ne).
* Žádná jasně definovaná cesta vpřed, tu sami objevíte prozkoumáváním prostředí (křoví, listí atd.), kdy terén je živoucí součástí hry jako v Crysis. Mokrá plocha znamená vyžší pravděpodobnost k uklouznutí, kus klacku půjde použít k páčení... vše má být jednou velkou ódou na fyziku.
* Většina levelů v jižním Mexiku, některé za deště, co? máme brát jako důkaz o výskytu různého počasí ve hře - zmíněny bouřka, blesky a posunující se mračna.
* Lidských druhů nepřátel jen pár (dosti agresivních a vyzbrojených), ale o to více mystických kreatur ("Cryptidové" kdysi považovaní za vyhynulé) z podsvětí mnoha starodávných civilizací, jež budete prozkoumávat.
* K překonání delších vzdáleností mezi levely poslouží bicykl s lepším řízením, hodící se i při řešení hádanek.* Ještě přirozenější a plynulejší animace s řádným přená?ením váhy a zohledněním druhotných pohybů.
* Když si Lara klekne na zablácený povrch, ušpiní si přitom pouze svá kolena (ne celé tělo) a tahle nečistota sama postupně opadne časem (při dalším dobrodružství).
* Přítomnost typických prvků pro sérii: balancování na výčnělcích, šplhání po skalách i houpání se na laně.
* Nový, blíže neupřesněný styl boje na blízko.
* Zatím nerozhodnuto o způsobu uzdravování, ale určitě to nebudou lékárničky povalující se okolo.
* Technická stránka: hybridní model kombinující dynamické nasvícení s pečlivě vytvořenými lightmapami má dosahovat fotorealistického výsledku (no, dle obrázků se grafika až nezdravě podobá předchůdcům, možná záměr? - pozn.ed.), který by prý nebyl možný jen při použití jedné metody.
* Hlas Laře opět propůjčí britská herečka Keeley Hawes.


:: Debata k verzi ::
:: Anubis 7. Ledna 2010 ::
avatar
Tyhle videa nejsou fyzicky na tomhle serveru neve?ly by se tu
skus odkaz odkud video pochází, tedy http://www.gameanyone.com
 
:: Fenot 2. Ledna 2010 ::
avatar
ani jedno video nefunguje!!!!
 
:: Anubis 11. Listopadu 2008 ::
avatar
 
:: Anubis 3. Března 2008 ::
avatar
Vůbec netu?ím, jde o úplně prvotní informace na téma Undewordu.
Jde o to ,?e ka?dý development si tyhle informace pokud mo?no chrání v rámci mo?ných změn během vývoje. Prostě aby neřekli tohle tam bude a ono nebude
 
:: Crofty 1. Března 2008 ::
avatar
Niekde som čítala ?e by sa do Croft Manor mala znovu navráti? kuchyňa a WC ,potom ?e by tam mala by? aj dráha pre ?tvorkolu a?d.Nevies ci je to pravda?
 
:: Anubis 17. Ledna 2008 ::
avatar
Neznámému magazínu PLAY se podařilo předstihnout nesrovnatelně vět?í americké rivaly v oficiálním odhalení osmého dílu patrně nejpopulárněj?í akční adventury Tomb Raider, který se skutečně jmenuje Underworld, jak se pár týdnů ?eptalo. Hru plánovanou na podzim 2008 vyvíjí pro PC/PS3/X360 osvědčení tvůrci minulých dvou dílů (Anniversary, Legend) ze studia Crystal Dynamics. Přiná?íme čtveřici prvních obrázků a v?echny zatím dostupné informace, je? se nám podařilo vylu?tit z náhledu časáku a schrastit po diskusních fórech od skalních fanou?ků:

* Mottem Underworldu, odehrávajícího se po událostech Legend, "prostá ?ena versus divočina".
* Interaktivní herní svět na hrdinku poprvé dynamicky reaguje a pamatuje si její činy - bude zanechávat stopy v blátě, mrtví nepřátele po bojích se u? nevypaří ani nezmizí trosky po destrukci něčeho (co? pomů?e při identifikaci, jestli jste u? někde byli nebo ne).
* ?ádná jasně definovaná cesta vpřed, tu sami objevíte prozkoumáváním prostředí (křoví, listí atd.), kdy terén je ?ivoucí součástí hry jako v Crysis. Mokrá plocha znamená vy??í pravděpodobnost k uklouznutí, kus klacku půjde pou?ít k páčení... v?e má být jednou velkou ódou na fyziku.
* Vět?ina levelů v ji?ním Mexiku, některé za za de?tě, co? máme brát jako důkaz o výskytu různého počasí ve hře - zmíněny bouřka, blesky a posunující se mračna.
* Lidských druhů nepřátel jen pár (dosti agresivních a vyzbrojených), ale o to více mystických kreatur ("Cryptidové" kdysi pova?ovaní za vyhynulé) z podsvětí mnoha starodávných civilizací, je? budete prozkoumávat.
* K překonání del?ích vzdáleností mezi levely poslou?í bicykl s lep?ím řízením, hodící se i při ře?ení hádanek.

* Je?tě přirozeněj?í a plynulej?í animace s řádným přená?ením váhy a zohledněním druhotných pohybů.
* Kdy? si Lara klekne na zablácený povrch, u?piní si přitom pouze svá kolena (ne celé tělo) a tahle nečistota sama postupně opadne časem (při dal?ím dobrodru?ství).
* Přítomnost typických prvků pro sérii: balancování na výčnělcích, ?plhání po skalách i houpání se na laně.
* Nový, blí?e neupřesněný styl boje na blízko.
* Zatím nerozhodnuto o způsobu uzdravování, ale určitě to nebudou lékárničky povalující se okolo.
* Technická stránka: hybridní model kombinující dynamické nasvícení s pečlivě vytvořenými lightmapami má dosahovat fotorealistického výsledku (no, dle obrázků se grafika a? nezdravě podobá předchůdcům, mo?ná záměr? - pozn.ed.), který by prý nebyl mo?ný jen při pou?ití jedné metody.
* Hlas Laře opět propůjčí britská herečka Keeley Hawes.
 
:: Anubis 17. Ledna 2008 ::
avatar
Dal?í Tomb Raider má představovat zlom předev?ím co se herního prostředí týče. Dominuje mu nyní ?ivot a uvěřitelnost. Autoři se soustřeďují, aby v?echny nové exteriéry odehrávající se v de?tivých d?unglích apod. i interiéry působily co nej?ivěji. Lara nyní nepředstavuje jedinou hlavní hrdinku, po boku jí je příroda: ?Je to boj čistokrevného elementu ?eny proti přírodě,? popisuje Play.

Velký vliv na organičnost má mít herní engine. V jedné z úrovní například Lara zkoumá ruiny v de?tivém ji?ním Mexiku, přičem? v blátě zůstávají její stopy. To není nic neobvyklého, jen?e ?lépěje po chvíli smývá dé??. Pokud navíc Lara zaklekne, zama?e si své dobrodru?né koleno, na něm? hlína postupně zaschne a opadá. Ve?keré objekty včetně mrtvých nepřátel, spadaných stromů a zničeného okolí mají navíc permanentně zůstat na mapě, nebudou fádně mizet jako ve vět?ině dne?ních her. Nemů?eme se dočkat, snad se ve hře objeví i minihra s Larou ve spr?e, na které budou autoři demonstrovat realistické smývání bahna z nejzakřiveněj?ích partií Lařina těla :). A platformy? Tomb Raider: Underworld zaútočí na PC, PS3 a Xbox 360 v průběhu roku 2008.
 
created by Smelík in 2005 | update in 2020
Lara Croft and Tomb Raider are trademarks or registered trademarks of Square Enix Ltd.