TOMB RAIDER cz - Lara Croft | Fan zone vše co by jste rádi věděli o hře a jejích verzích
Úvod
Galerie
Charaktery
Komiks
Filmy
Novinky
Zajímavosti
Anketa
Odkazy
Global
Přihlášení|Registrace
 
Tomb Raider: Underworld (2009)
 

 
 
Velký vliv na organičnost má mít herní engine. V jedné z úrovní například Lara zkoumá ruiny v deštivém jižním Mexiku, přičemž v blátě zůstávají její stopy. To není nic neobvyklého, jenže šlépěje po chvíli smývá déšť. Pokud navíc Lara zaklekne, zamaže si své dobrodružné koleno, na němž hlína postupně zaschne a opadá. Veškeré objekty včetně mrtvých nepřátel, spadaných stromů a zničeného okolí mají navíc permanentně zůstat na mapě, nebudou fádně mizet jako ve většině dnešních her.
Tomb Raider: Underworld (2009)Tomb Raider: Underworld (2009)Tomb Raider: Underworld (2009)* Mottem Underworldu, odehrávajícího se po událostech Legend, "prostá žena versus divočina".
* Interaktivní herní svět na hrdinku poprvé dynamicky reaguje a pamatuje si její činy - bude zanechávat stopy v blátě, mrtví nepřátele po bojích se už nevypaří ani nezmizí trosky po destrukci něčeho (což pomůže při identifikaci, jestli jste už někde byli nebo ne).
* Žádná jasně definovaná cesta vpřed, tu sami objevíte prozkoumáváním prostředí (křoví, listí atd.), kdy terén je živoucí součástí hry jako v Crysis. Mokrá plocha znamená vyžší pravděpodobnost k uklouznutí, kus klacku půjde použít k páčení... vše má být jednou velkou ódou na fyziku.
* Většina levelů v jižním Mexiku, některé za deště, co? máme brát jako důkaz o výskytu různého počasí ve hře - zmíněny bouřka, blesky a posunující se mračna.
* Lidských druhů nepřátel jen pár (dosti agresivních a vyzbrojených), ale o to více mystických kreatur ("Cryptidové" kdysi považovaní za vyhynulé) z podsvětí mnoha starodávných civilizací, jež budete prozkoumávat.
* K překonání delších vzdáleností mezi levely poslouží bicykl s lepším řízením, hodící se i při řešení hádanek.* Ještě přirozenější a plynulejší animace s řádným přená?ením váhy a zohledněním druhotných pohybů.
* Když si Lara klekne na zablácený povrch, ušpiní si přitom pouze svá kolena (ne celé tělo) a tahle nečistota sama postupně opadne časem (při dalším dobrodružství).
* Přítomnost typických prvků pro sérii: balancování na výčnělcích, šplhání po skalách i houpání se na laně.
* Nový, blíže neupřesněný styl boje na blízko.
* Zatím nerozhodnuto o způsobu uzdravování, ale určitě to nebudou lékárničky povalující se okolo.
* Technická stránka: hybridní model kombinující dynamické nasvícení s pečlivě vytvořenými lightmapami má dosahovat fotorealistického výsledku (no, dle obrázků se grafika až nezdravě podobá předchůdcům, možná záměr? - pozn.ed.), který by prý nebyl možný jen při použití jedné metody.
* Hlas Laře opět propůjčí britská herečka Keeley Hawes.


:: Debata k verzi ::
:: Anubis 3. Prosince 2022 ::
avatar
Prozkoumejte vše. Nezastavujte se před ničím. Vydejte se na nebezpečnou cestu kolem světa, abyste odhalili tajemství zapomenuté síly, která, pokud by byla uvolněna, by mohla zničit celou civilizaci. Zažijte novou úroveň výzev a možností volby v tomto epickém dobrodružství při vykrádání hrobek.
 
:: Anubis 7. Ledna 2010 ::
avatar
Tyhle videa nejsou fyzicky na tomhle serveru neve?ly by se tu
skus odkaz odkud video pochází, tedy http://www.gameanyone.com
 
:: Fenot 2. Ledna 2010 ::
avatar
ani jedno video nefunguje!!!!
 
:: Anubis 11. Listopadu 2008 ::
avatar
 
:: Anubis 3. Března 2008 ::
avatar
Vůbec netu?ím, jde o úplně prvotní informace na téma Undewordu.
Jde o to ,?e ka?dý development si tyhle informace pokud mo?no chrání v rámci mo?ných změn během vývoje. Prostě aby neřekli tohle tam bude a ono nebude
 
:: Crofty 1. Března 2008 ::
avatar
Niekde som čítala ?e by sa do Croft Manor mala znovu navráti? kuchyňa a WC ,potom ?e by tam mala by? aj dráha pre ?tvorkolu a?d.Nevies ci je to pravda?
 
:: Anubis 17. Ledna 2008 ::
avatar
Neznámému magazínu PLAY se podařilo předstihnout nesrovnatelně vět?í americké rivaly v oficiálním odhalení osmého dílu patrně nejpopulárněj?í akční adventury Tomb Raider, který se skutečně jmenuje Underworld, jak se pár týdnů ?eptalo. Hru plánovanou na podzim 2008 vyvíjí pro PC/PS3/X360 osvědčení tvůrci minulých dvou dílů (Anniversary, Legend) ze studia Crystal Dynamics. Přiná?íme čtveřici prvních obrázků a v?echny zatím dostupné informace, je? se nám podařilo vylu?tit z náhledu časáku a schrastit po diskusních fórech od skalních fanou?ků:

* Mottem Underworldu, odehrávajícího se po událostech Legend, "prostá ?ena versus divočina".
* Interaktivní herní svět na hrdinku poprvé dynamicky reaguje a pamatuje si její činy - bude zanechávat stopy v blátě, mrtví nepřátele po bojích se u? nevypaří ani nezmizí trosky po destrukci něčeho (co? pomů?e při identifikaci, jestli jste u? někde byli nebo ne).
* ?ádná jasně definovaná cesta vpřed, tu sami objevíte prozkoumáváním prostředí (křoví, listí atd.), kdy terén je ?ivoucí součástí hry jako v Crysis. Mokrá plocha znamená vy??í pravděpodobnost k uklouznutí, kus klacku půjde pou?ít k páčení... v?e má být jednou velkou ódou na fyziku.
* Vět?ina levelů v ji?ním Mexiku, některé za za de?tě, co? máme brát jako důkaz o výskytu různého počasí ve hře - zmíněny bouřka, blesky a posunující se mračna.
* Lidských druhů nepřátel jen pár (dosti agresivních a vyzbrojených), ale o to více mystických kreatur ("Cryptidové" kdysi pova?ovaní za vyhynulé) z podsvětí mnoha starodávných civilizací, je? budete prozkoumávat.
* K překonání del?ích vzdáleností mezi levely poslou?í bicykl s lep?ím řízením, hodící se i při ře?ení hádanek.

* Je?tě přirozeněj?í a plynulej?í animace s řádným přená?ením váhy a zohledněním druhotných pohybů.
* Kdy? si Lara klekne na zablácený povrch, u?piní si přitom pouze svá kolena (ne celé tělo) a tahle nečistota sama postupně opadne časem (při dal?ím dobrodru?ství).
* Přítomnost typických prvků pro sérii: balancování na výčnělcích, ?plhání po skalách i houpání se na laně.
* Nový, blí?e neupřesněný styl boje na blízko.
* Zatím nerozhodnuto o způsobu uzdravování, ale určitě to nebudou lékárničky povalující se okolo.
* Technická stránka: hybridní model kombinující dynamické nasvícení s pečlivě vytvořenými lightmapami má dosahovat fotorealistického výsledku (no, dle obrázků se grafika a? nezdravě podobá předchůdcům, mo?ná záměr? - pozn.ed.), který by prý nebyl mo?ný jen při pou?ití jedné metody.
* Hlas Laře opět propůjčí britská herečka Keeley Hawes.
 
:: Anubis 17. Ledna 2008 ::
avatar
Dal?í Tomb Raider má představovat zlom předev?ím co se herního prostředí týče. Dominuje mu nyní ?ivot a uvěřitelnost. Autoři se soustřeďují, aby v?echny nové exteriéry odehrávající se v de?tivých d?unglích apod. i interiéry působily co nej?ivěji. Lara nyní nepředstavuje jedinou hlavní hrdinku, po boku jí je příroda: ?Je to boj čistokrevného elementu ?eny proti přírodě,? popisuje Play.

Velký vliv na organičnost má mít herní engine. V jedné z úrovní například Lara zkoumá ruiny v de?tivém ji?ním Mexiku, přičem? v blátě zůstávají její stopy. To není nic neobvyklého, jen?e ?lépěje po chvíli smývá dé??. Pokud navíc Lara zaklekne, zama?e si své dobrodru?né koleno, na něm? hlína postupně zaschne a opadá. Ve?keré objekty včetně mrtvých nepřátel, spadaných stromů a zničeného okolí mají navíc permanentně zůstat na mapě, nebudou fádně mizet jako ve vět?ině dne?ních her. Nemů?eme se dočkat, snad se ve hře objeví i minihra s Larou ve spr?e, na které budou autoři demonstrovat realistické smývání bahna z nejzakřiveněj?ích partií Lařina těla :). A platformy? Tomb Raider: Underworld zaútočí na PC, PS3 a Xbox 360 v průběhu roku 2008.
 
created by Smelík in 2005 | update in 2020
Lara Croft and Tomb Raider are trademarks or registered trademarks of Square Enix Ltd.